SZKOŁA TAŃCA 3Dance

2020-08-30 18:14:45 System Logujący 3Dance: "Wygodna Rezerwacja".

Aby się zalogować należy:

1) kliknąć w UTWÓRZ KONTO

2) uzupełnić dane dziecka - tancerza/tancerki (NIE RODZICA!!!) oraz dane kontaktowe do rodzica (NIE DZIECKA!!!) tj. adres e-mail oraz nr telefonu

3) hasło wymyślamy sami

akceptujemy regulamin i klikamy w ZAŁÓŻ KONTO

4) po ponownym zalogowaniu wybieramy grupę w której tańczymy (np. 3DKids1)

Przez system logujący można dokonywać bieżących opłat, odczytywać wiadomości wysyłane przez instruktorów.

Aby przejść na stronę systemu logującego, nalęży kliknąć poniższy link.

--> WYGODNA REZERWACJA - SYSTEM LOGUJĄCY <--