SZKOŁA TAŃCA 3Dance

2019-04-24 12:22:35 Borowa - "Festiwal Tańca Trendy"


Festiwal Formacji i Mini Formacji TRENDY. 

Wyniki:


1 miejsce: 3D3 i 3D2-Formacje Disco Dance Mistrzowie do 11 lat

1 miejsce: 3D1 Formacje Disco Dance Mistrzowie 12-15 lat

1 miejsce: 3D8 Formacje Disco Dance Debiuty 12-15

1 miejsce: 3D1 Mini Formacja Disco Dance Mistrzowie 12-15 lat

1 miejsce: 3D3 Formacja Hip Hop Mistrzowie do 11 lat

1 miejsce: 3D3 Mini Formacja Hip Hop Mistrzowie

1 miejsce: 3D7 Formacja Hip Hop Mistrzowie pow.15 lat

1 miejsce: 3D6 Formacja Show Dance Mistrzowie 12-15 lat

1 miejsce: 3D4 Mini Formacja Jazz 

2 miejsce: 3D4 Formacja Disco Dance Mistrzowie 12-15 lat

2 miejsce: 3D4 Mini Formacja Disco Dance 12-15 lat 

2 miejsce: 3DKids2 Formacja Disco Dance Debiuty do 8 lat

2 miejsce: 3DKids2 Formacja Hip Hop Debiuty do 8 lat

2 miejsce: 3D2 Formacja Hip Hop Mistrzowie do 11 lat

2 miejsce: 3D8 Formacja Hip Hop Debiuty 12-15 lat

2 miejsce: 3DKids1 Formacja Show Debiuty do 8 lat 

2 miejsce: 3D7 Formacja Jazz pow.15 lat

3 miejsce: 3DKids1 Disco Dance Formacje Debiuty do 8 lat

3 miejsce: 3D4 Formacja Hip Hop Mistrzowie 12-15 lat 

6 miejsce: 3D1 Formacja Hip Hop Mistrzowie 12-15 lat

7 miejsce: 3D6 Formacja Hip Hop Mistrzowie 12-15 lat